hoş geldiňiz

Biz hakda

2006-njy ýylda döredildi

Pekin Jinwofu Bioengineering Technology Co., Ltd. önüm gözlegini we ösüşini, önümçiligini, satuwyny we hyzmatyny birleşdirýän giňişleýin lukmançylyk enjamy ýokary tehnologiýaly kärhana.

Umumy meýdany takmynan 5400 inedördül metr bolan iki sany önümçilik we ofis bar, olaryň arasynda 2022-nji ýylda 750 inedördül metr meýdany bolan GMP spesifikasiýalarynyň talaplaryna laýyk gelýän täze arassa otag guruldy. roman Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen çalt synag toplumy we beýleki önümler.

habarlar

Iň soňky habarlar

Dem alyş ulgamynyň synag önümlerini, iýmit siňdiriş ulgamynyň synag önümlerini, eugenika seriýa synag önümlerini, weneriki kesel seriýa önümlerini, ýokanç kesel seriýasyny barlamak önümlerini we ş.m. öz içine alýan 100-den gowrak ýazgy şahadatnamasyny aldyk, biz vitro bilen dünýä belli üpjün ediji bolduk. ýokary hilli anyklaýyş reagentleri.

 • Jinwofu UK CTDA tassyklamasyny üstünlikli aldy!

  Jinwofu UK CTDA tassyklamasyny üstünlikli aldy!

  Angliýanyň CTDA tassyklamak işine ýüz tutmak we geçmek gaty kyn, täze koronawirus önümleri üçin MHRA belligini alan öndürijiler bellenilen möhletde jogap bermeli: CTDA tassyklamak işine gatnaşmak isleýärlermi ýa-da diňe edip bilerler CTDA tassyklamak işinden geçensoň Angliýada adaty ýagdaýda işe giriziler, ýogsam MHRA hasaba alynmagy ýatyrylar.Koronawirus romany üçin diňe 7 sany içerki tassyklanan kompaniýa bar ...

 • Täze daşary ýurt bazary bilen täze koronawirus antigen synag reagenti

  Täze koronawirus antigen synag reagenti ...

  "Epidemiýa bar ýerinde synag gerek bolar".Indi mutant wiruslaryň täze tapgyrynyň ýaýramagy ýurtda we daşary ýurtlarda epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik işini güýçlendirdi.Antigen çalt synag önümleriniň tassyklanmagy we köp ýurtda we sebitde öýde öz-özüni barlamagyň wagyz edilmegi bilen, antigen çalt synag önümleri üçin halkara bazary henizem ýetmezçilik edýär.Pekin Jinwofu Bio ...

 • Jinwofu antigeniň özüni barlamak üçin CE şahadatnamasyny üstünlikli aldy!

  Jinwofu CE şahadatnamasyny üstünlikli aldy ...

  Pekin Jinwofu Bioengineering Technology Co., Ltd. tarapyndan öndürilen antigen öz-özüni barlamak toplumlary EUB-ni synagdan geçirýän CE şahadatnamasyny aldy.CE-iň öz-özüni barlamak şahadatnamasy, CE-iň adaty öz-özüni yglan etmeginden tapawutlanýar, öndürijiniň lukmançylyk enjamlary önümlerini Europeanewropa Bileleşigi tarapyndan ykrar edilen üçünji tarap tarapyndan habar berlen edara tarapyndan berk tehniki gözden geçirilmeli we geçmeli. kliniki synag talaplary ...

Önüm aýratynlyklary

Drug Birnäçe neşe päsgelçiligine garşy durmak;Testingokary synag durnuklylygy we takyklygy.
● Easyönekeý nusga almak;Pleönekeý iş;Tutuş maşgala üçin amatly.
15 Netijeler 15 minutda;Çalt we duýgur;Highokary takyklyk.
img